พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย

หากอยากทำความรู้จัก “ป่าชายเลนมหาชัย” อีกหนึ่งห้องเรียนธรรมชาติในโลกใบใหญ่ให้ลึกซึ้งขึ้นต้องเดินทางมาที่นี่ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย ด้านธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศป่าชายเลน โดยที่นี่จัดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัย ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ราว 3,872 ไร่ ภายในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยกิจกรรมที่นำพานักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสระบบนิเวศของป่าชายเลนอย่างเต็มอิ่ม

อาทิเช่น เดินชมป่าโกงกางบนสะพานศึกษาธรรมชาติยาว 1.5 กิโลเมตร ชมนกชายเลน ณ จุดดูนกชายเลนที่อยู่บริเวณระเบียงชายฝั่งไฮไลต์ของจุดนี้คือนกนับพันนับหมื่นตัว โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีโอกาสได้เห็นนกอพยพย้ายถิ่นมาอาศัยในบริเวณนี้มากมายซึ่งมีไม่น้อยกว่า 20 ชนิด เช่น นกทะเลขาเขียวลายจุด นกชายเลนปากแอ่น นกซ่อมทะเลอกแดง นกนางนวลแกลบเคราขาว นกชายเลนปากโค้ง เหล่านี้เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand